In test mẫu Offset trước khi sản xuất!  Giao hàng gấp theo yêu cầu!

Mã màu Hex là gì? Cách sử dụng mã màu Hex trong thiết kế

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về mã Hex và cách áp dụng nó.

Nếu bạn đã từng sử dụng phần mềm đồ họa, có thể bạn đã nhận thấy một con số gồm 6 chữ số có biểu tượng hashtag ở đầu Menu Color Picker.

Con số này được gọi là mã Hex. Mã Hex là mã màu dựa trên hệ thập lục phân.

Giả sử bạn lấy mẫu một màu cụ thể bằng bộ chọn màu của bất kỳ phần mềm thiết kế nào. Trong trường hợp đó, nó sẽ tự động hiển thị mã Hex tương ứng và trong hầu hết các trường hợp, các giá trị RGB và HSB tương ứng. Có thể chuyển đổi mã Hex thành các giá trị màu RGB, CMYK và HSB và ngược lại.

Hệ thập lục phân

Chúng ta đã quen với việc tính toán trong hệ thập phân. Hệ thống số Indo-Arabic của chúng ta sử dụng mười ký hiệu để ký hiệu các chữ số (0 đến 9). Mặt khác, hệ thập lục phân chứa mười sáu chữ số. Kể từ giữa những năm 1950, các chữ cái từ A đến F hoặc a đến f đã được sử dụng làm ký hiệu chữ số để biểu thị sáu chữ số bổ sung. Điều này quay trở lại với thực tiễn của các nhà khoa học máy tính IBM vào thời điểm đó.

  • Hệ thập lục phân (hexadecimal) bao gồm thuật ngữ Hexa và Decem.

Hexa xuất phát trong tiếng Hy Lạp và có nghĩa là “sáu” trong khi Decem là tiếng Latin có nghĩa là “mười”. Do đó, hệ thập lục phân là hệ thống giá trị theo vị trí biểu thị các số có cơ số 16. Điều này có nghĩa là hệ thập lục phân sử dụng 16 chữ số khác nhau. Nói cách khác, có thể có 16 ký hiệu chữ số - trái ngược với hai trong hệ nhị phân (1 và 0) hoặc mười trong hệ thập phân (0 đến 9).

Hệ thập lục phân được sử dụng trong công nghệ máy tính và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc số lượng lớn hoặc chuối bit dài. Chúng được nhóm thành bốn bít mỗi bít và được chuyển đổi thành số thập lục phân.

Kết quả: một chuỗi dài gồm các số 1 và 0 trở thành các số thập lục phân ngắn hơn, có thể chia thành các nhóm gồm hai hoặc bốn. Do đó, số thập lục phân là một dạng biểu diễn chuối bit nhỏ gọn hơn.

Số nhị phân lớn có nhược điểm là rất khó hiểu. Để khắc phục điều này, hệ thập lục phân đã được giới thiệu. Ở đây, 4 bit của số kép được thay thế bằng ký tự thập lục phân. Vì số kép 4 bit có th ể có 16 trạng thái nhưng chúng ta chỉ biết 10 số thập phân nên 6 chữ cái đã được thêm và hệ thập lục phân.

Định nghĩa màu thập lục phân

Mã màu hex là các giá trị mã đại diện cho các giá trị màu từ 0 đến 255. Nếu màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam đều ở mức tối thiểu 0 (được biểu thị bằng “00” trong mã), thì màu được biểu thị là màu đen.

Để gán màu chính xác trong thiết kế đồ họa có sự hỗ trợ của máy tính, màu đỏ được biểu thị bằng mã thập lục phân gồm sáu chứ số dựa trên mô hình RGB. Hai số đầu tiên đại diện cho màu đỏ, tiếp theo là xanh lục và xanh lam. Mỗi màu sắc được pha trộn từ ba màu cơ bản này.

Các giá trị số được chia thành 255 phần và hơn 16 triệu màu. Màu sắc đầy đủ của màu cơ  bản có giá trị 255, tương ứng với mã thập lục phân “FF”.

Giá trị màu “0” cho biết màu cơ bản không được bao gồm. Vì màu trắng tinh khiết là kết quả của hỗn hợp kỹ thuật số của các màu đỏ, lục và lam nên màu này có mã thập lục phân #FFFFFF. Đối với màu đỏ, mã thập lục phân #FF0000 được lấy từ cơ sở này.

Hệ thống màu thập lục phân tìm thấy ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính. Trong hệ thống này, một màu được biểu thị bằng ba số thập lục phân liên tiếp, mỗi số tượng trưng cho màu của không gian màu RGB. RGB là tên viết tắt của tỷ lệ các màu cơ bản đỏ, xanh lá cây và xanh lam trong màu hỗn hợp.

Định nghĩa màu thập lục phân thường ở dạng sáu chữ số, tức là dưới dạng một chuỗi gồm ba số thập lục phân, mỗi số được viết bằng hai chữ số, theo sơ đồ: #RRGGBB, cho phép octet 2 8 {\displaystyle 2^{8 }} 2^{8}} (= 256) có thể xác định các trạng thái khác nhau – từ 00 cho màu “trong suốt” hoàn toàn và 255 (FF) cho độ bão hòa màu 100%.

Màu hex và kênh alpha

Nói chung, Kênh Alpha có các điều khiển riêng trong phần mềm đồ họa và không can thiệp vào mã HEX gồm sáu chữ số. Bạn hiển thị giá trị màu nằm trong Mã Hex 6 chữ số, nhưng chữ alpha thường được sắp xếp bằng một thanh trượt riêng không ảnh hưởng đến Mã HEX 6 chữ số. Mã HEX gồm 6 chữ số chỉ kiểm soát màu được hiển thị. Nếu muốn thay đổi giá trị alpha, bạn sẽ cần sử dụng thanh trượt kênh alpha riêng biệt trong Bộ chọn màu hoặc Không gian thanh trượt màu trong Vectornator.

Tuy nhiên, nhìn chung về mặt kỹ thuật có thể triển khai giá trị alpha trực tiếp vào mã HEX. Với CSS Hex Codes f.ex, giá trị Alpha có thể được thêm vào. Việc sử dụng giá trị alpha để cập nhật độ trong suốt của màu sẽ thay đổi định dạng mã hex từ 6 chữ số #RRGGBB thành 8 chữ số #RRGGBBAA.

0937.203.580
Chat Zalo
Gửi Yêu Cầu
Chúng tôi lắng nghe để đưa giải pháp tốt nhất!